Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Zarząd

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. merytorycznych
Wiceprezes Zarządu ds. administracyjnych
Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz
Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Komisja Polubowna

Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący