Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Zarząd

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. merytorycznych
Wiceprezes Zarządu ds. administracyjnych
Sekretarz
Skarbnik
Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz
Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Komisja Polubowna

Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący