Contact Info
Tomasz Rogowski
Wiceprzewodniczący

Ukończył Uniwersytet Wrocławski na wydziale Administracji, jak i również ukończył takie kierunki jak: prawo podatkowe, rachunkowość i finanse.

Praca zawodowa od początku związana z podatkami, najpierw ich egzekwowanie w ramach Urzędu Skarbowego, następnie ich księgowanie i wyliczanie w ramach usług księgowych. Doświadczenie
zawodowe pozwala spojrzeć na księgowość z dwóch stron, organu podatkowego i przedsiębiorcy. Od zawsze uczestniczyłem w pracach zespołów roboczych w Urzędzie, zarządu wspólnoty, radach rodziców, ponieważ potrafię i lubię pracować w grupie oraz szukam pomysłów i rozwiązań przy problematycznych sytuacjach. Bezcenne doświadczenie zdobyłem podczas 3 letniej pracy nad wdrożeniem w Urzędzie Skarbowym modelowego systemu zarządzania jakością CAF Common Assessment Framework, który polega na opisaniu, w jaki sposób działa organizacja, a następnie dąży do poprawy w cyklu PCDA (ang.) Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw. Wykonywałem zadania audytora wewnętrznego dokonującego kontroli prawidłowego wykonania przez pracowników poszczególnych procesów w Urzędzie. Po założeniu działalności gospodarczej przekonałem się na własnej skórze, co oznacza prowadzenie biura rachunkowego od podstaw w momencie braku stabilności prawa podatkowego oraz coraz to nowszych zadań nakładanych przez ustawodawcę.

Z zadań Krajowej Izby Biur Rachunkowych najbliższa jest mi konieczność integracji środowiska Biur Rachunkowych, ponieważ tylko wtedy będziemy traktowani jako licząca się organizacja, która będzie mogła wypełnić swoje cele statutowe. Będę reprezentował spojrzenie małych biur rachunkowych rozpoczynających swoją drogę z księgowością.