Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Zespół ds. struktur lokalnych

Adres e-mail

struktury@kibr.pl

Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz
Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Zespół ds. moderatorów

Adres e-mail

moderatorzy@kibr.pl

Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Zespół ds. Profesjonalizacji

Przewodniczący
z-ca Przewodniczącego
Członek zespołu
Członek zespołu
Członek zespołu
Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Zespół ds. szkoleń

Adres e-mail

szkolenia@kibr.pl

Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Zespół ds. zabezpieczenia interesów biur rachunkowych i regulacji

Adres e-mail

regulacja@kibr.pl

Przewodnicząca