Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Walne Zgromadzenie 11 maja 2023

11 maja 2023 @ 08:30 - 12 maja 2023 @ 02:00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Biur Rachunkowych w dniu 11 maja 2023 r.

8:30 – 09:45 Rejestracja uczestników.

10:00 – 11:30 Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków KIBR,
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków KIBR, sprawdzenie listy obecności oraz kworum,
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków KIBR,
 4. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu KIBR za rok 2022
 5. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022;
 6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Komisji Polubownej za rok 2022;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego KIBR za rok 2022;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KIBR za rok 2022;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej KIBR za rok 2022;

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

11:50 – 13:30 Ciąg dalszy Walnego Zgromadzenia

 1. Podjęcie innych uchwał

13:30 – 15:00 Lunch

15:00 – 16:30 Wolne wnioski

16:30 – 17:00 Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

19:00 – 20:00 Uroczysta kolacja

20:00 – 02:00 Bal połączony z niespodzianką

Miejsce:

Qubus Hotel Kraków

Adres: ul. Nadwiślańska 6, 30-527, Kraków tel.:+48 12 374 5 100

Rezerwacja hotelu we własnym zakresie ! Ceny noclegów objęte rabatem – na specjalne hasło: KIBR ( hasło podajemy na głównej stronie hotelu przy określaniu dat pobytu )

11 maja 2023 @ 08:30 - 12 maja 2023 @ 02:00
Kategoria Wydarzenie: