Dołącz do KIBR

KROK 1

Wypełnienie poniższego Formularza Zgłoszenia. 

KROK 2

Przesłanie poniższych dokumentów na adres:

Krajowa Izba Biur Rachunkowych
ul. Jana Zamoyskiego 45A/9;
03-801 Warszawa

Wysokość składki

Każdy członek KIBR będzie ponosił koszt:

  • opłaty wpisowej w wysokości 500,00 złotych
  • koszty składek członkowskich w wysokości
    50,00 zł miesięcznie, płatnych jednorazowo za cały rok.