Dołącz do KIBR

Warunkiem przystąpienia do KIBR
jest opłata wpisowego
w wysokości 500 zł

Wypełnienie poniższego Formularza Zgłoszenia. 

Do formularza należy dołączyć:

Wysokość składki

Każdy członek KIBR będzie ponosił koszt:

  • opłaty wpisowej w wysokości 500,00 złotych
  • koszty składek członkowskich w wysokości
    50,00 zł miesięcznie, płatnych jednorazowo za cały rok. 

Numer Konta

51 1600 1459 1807 4963 1000 0001