Dołącz do KIBR

Warunkiem przystąpienia do KIBR
jest opłata wpisowego
w wysokości 500 zł

Wypełnienie poniższego Formularza Zgłoszenia. 

Do formularza należy dołączyć:

Wysokość składki

Każdy członek KIBR będzie ponosił koszt:

  • opłaty wpisowej w wysokości 500,00 złotych
  • Wysokość składki w roku 2023 – 600 złotych płatne jednorazowo do 31.03.2023 r.
  • Wysokość składki od 1 stycznia 2024 – 720 złotych
    płatne jednorazowo do 31.03.2024 r.

Numer Konta

51 1600 1459 1807 4963 1000 0001