Wniosek o przedstawienie stanowiska ZUS (maj 2023)

Wniosek o przedstawienie stanowiska ZUS (maj 2023)

Krajowa Izba Biur Rachunkowych w imieniu biur rachunkowych, które zrzesza oraz płatników składek, których usługowo obsługują biura rachunkowego wnosi o wyjaśnienia w przedmiocie
działania programu Płatnik oraz platformy PUE ZUS.

Poniżej pismo jakie przedłożyliśmy:

Wniosek o przedstawienie stanowiska ZUS (PDF)