Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Intensywny tydzień pracy kończymy spotkaniem z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców – Panem Adamem Abramowiczem.

Spotkanie odbyło się w Katowicach, a jego celem było szukanie sposobów przeprowadzenia na szeroką skalę, akcji informacyjnej wśród przedsiębiorców budującej świadomość w zakresie ryzyka, jakie niosą uregulowania proponowane w ramach Polskiego Ładu.

Aktywnie włączymy w ten proces wszystkie zainteresowane biura rachunkowe. Już wkrótce podamy szczegóły.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Biuro Rzecznika MŚP za aktywne działania na rzecz przedsiębiorców, w tym rozmowy i spotkania, takie jak to dzisiejsze, które dają nam poczucie, że mamy Rzecznika, który stoi na straży praw MŚP.

Co jeszcze działo się w tym tygodniu?

  • Tydzień rozpoczął się spotkaniem online w dniu 09.08.2021 r. z Premierem Jarosławem Gowinem i Anną Kornecką, które odbyło się pod hasłem „Podatki dla MŚP a Polski Ład”. Podczas spotkania nasi reprezentanci podnieśli wiele istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania firm i biur rachunkowych po wprowadzeniu uregulowań w ramach Polskiego Ładu. Uwagi i wnioski KIBR zostały przesłane do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która była organizatorem spotkania.
  • W środę, 11.08.2021 r. do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce KIBR przesłała swoje opinie, wnioski i uwagi wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem, które zostaną następnie przedłożone do MF w procesie konsultacji rozwiązań podatkowych proponowanych w ramach Polskiego Ładu.
  • Wczoraj, 12.08.2021 r. KIBR złożyła List Otwarty do Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Pana Tadeusza Kościńskiego, który sygnowaliście Państwo przez ostatnie dni. Dziękujemy za nagłośnienie akcji i wszystkie złożone podpisy.
  • List także został przesłany do wiadomości 56 posłanek i posłów z Komisji Finansów Publicznych celem zwrócenia ich uwagi na piętrzące się problemy ze stosowaniem prawa podatkowego w Polsce i prośbą o podjęcie stosownej reakcji.
  •  Jednocześnie pracujemy nad wspólną petycją wszystkich organizacji zrzeszających biura rachunkowe w sprawie projektowanych zmian w przepisach podatkowych, która będzie także składana na ręce Ministra Finansów.
  • A już w przyszłym tygodniu podejmujemy kolejne działania. Naszym celem będzie budowanie świadomości społeczeństwa na temat „sprawiedliwości”, jaką chce wprowadzić Ministerstwo Finansów oraz budowanie świadomości przedsiębiorców nt. niebezpieczeństw, jakie przyniesie Polski Ład.

Add a Comment

Your email address will not be published.