Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Intensywny tydzień pracy kończymy spotkaniem z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców – Panem Adamem Abramowiczem.

Spotkanie odbyło się w Katowicach, a jego celem było szukanie sposobów przeprowadzenia na szeroką skalę, akcji informacyjnej wśród przedsiębiorców budującej świadomość w zakresie ryzyka, jakie niosą uregulowania proponowane w ramach Polskiego Ładu.

Aktywnie włączymy w ten proces wszystkie zainteresowane biura rachunkowe. Już wkrótce podamy szczegóły.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Biuro Rzecznika MŚP za aktywne działania na rzecz przedsiębiorców, w tym rozmowy i spotkania, takie jak to dzisiejsze, które dają nam poczucie, że mamy Rzecznika, który stoi na straży praw MŚP.

Co jeszcze działo się w tym tygodniu?

  • Tydzień rozpoczął się spotkaniem online w dniu 09.08.2021 r. z Premierem Jarosławem Gowinem i Anną Kornecką, które odbyło się pod hasłem „Podatki dla MŚP a Polski Ład”. Podczas spotkania nasi reprezentanci podnieśli wiele istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania firm i biur rachunkowych po wprowadzeniu uregulowań w ramach Polskiego Ładu. Uwagi i wnioski KIBR zostały przesłane do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która była organizatorem spotkania.
  • W środę, 11.08.2021 r. do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce KIBR przesłała swoje opinie, wnioski i uwagi wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem, które zostaną następnie przedłożone do MF w procesie konsultacji rozwiązań podatkowych proponowanych w ramach Polskiego Ładu.
  • Wczoraj, 12.08.2021 r. KIBR złożyła List Otwarty do Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Pana Tadeusza Kościńskiego, który sygnowaliście Państwo przez ostatnie dni. Dziękujemy za nagłośnienie akcji i wszystkie złożone podpisy.
  • List także został przesłany do wiadomości 56 posłanek i posłów z Komisji Finansów Publicznych celem zwrócenia ich uwagi na piętrzące się problemy ze stosowaniem prawa podatkowego w Polsce i prośbą o podjęcie stosownej reakcji.
  •  Jednocześnie pracujemy nad wspólną petycją wszystkich organizacji zrzeszających biura rachunkowe w sprawie projektowanych zmian w przepisach podatkowych, która będzie także składana na ręce Ministra Finansów.
  • A już w przyszłym tygodniu podejmujemy kolejne działania. Naszym celem będzie budowanie świadomości społeczeństwa na temat „sprawiedliwości”, jaką chce wprowadzić Ministerstwo Finansów oraz budowanie świadomości przedsiębiorców nt. niebezpieczeństw, jakie przyniesie Polski Ład.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.