List Otwarty do Premiera RP w sprawie składki zdrowotnej w polskim ładzie

List Otwarty do Premiera RP w sprawie składki zdrowotnej w polskim ładzie

Krajowa Izba Biur Rachunkowych we współpracy z FWiRBR, SKwP i gronem zaufanych Doradców Podatkowych wystosowała dziś do Premiera RP list otwarty  ws. składki zdrowotnej w Polskim Ładzie. Jako Sygnatariusze apelowaliśmy o powołanie grupy ekspertów, którzy w sposób merytoryczny odnieśliby się do zapisów powyższej ustawy. Przedstawiliśmy również szereg kwestii, które wymagają pilnych konsultacji oraz modyfikacji.

Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty wspólnej pracy:

  • “Podatek od podatku”
  •  “Niewspółmierność czasu na korektę”
  • “Zaliczka zamiast składki”
  • Sposób zaliczania do kosztów podatkowych faktur dostarczanych w kolejnym miesiącu a podstawa do składki zdrowotnej
  • Uściślenie istniejących uregulowań prawnych w związku z przekazywanymi informacjami przez ZUS w swoich poradnikach oraz podczas webinariów.
  •  Zmiana przepisów odnośnie bieżącego okresu kalendarzowego czy składkowego.
  •  “Składka zdrowotna od nieuzyskiwanego dochodu” – postulat zmiany zasad ustalania podstawy składki zdrowotnej osoby współpracującej
  •  Rok składkowy – składka zdrowotna od nieuzyskiwanego dochodu
  •  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych odnośnie uznania za koszt uzyskania przychodu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych finansowanych ze środków pracodawcy w przypadku wynagrodzeń wypłacanych w kolejnym miesiącu kalendarzowym
  •  „Zmiana wyboru formy opodatkowania”
List Otwarty do Premiera RP w sprawie składki zdrowotnej w polskim ładzie (PDF)

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.