Interwencja KIBR w sprawie ZUS Plus

Interwencja KIBR w sprawie ZUS Plus

Krajowa Izba Biur Rachunkowych wystąpiła z pismem do ZUS w sprawie pilnej interwencji w zakresie ZUS Plus.

Z dniem 31 stycznia br. mija termin na dokonanie przerejestrowania do tej preferencyjnej formy rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Tymczasem, ZUS w indywidualnych sprawach udziela sprzecznych informacji w zakresie uprawnienia do skorzystania z ZUS Plus. Sprawa dotyczy ubezpieczonych, którzy korzystali z ZUS Plus w latach 2019 – 2021. Problematyczne pozostaje i budzące wątpliwości interpretacyjne, czy preferencja ponownie przysługuje od 1 stycznia 2025 r czy dopiero od 1 stycznia 2026 r. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i narusza prawa ubezpieczonych. ZUS powinien w tej sprawie zająć oficjalne, jednolite stanowisko.

Pismo do Pobrania (PDF)

Pismo zostało wysłane 16 stycznia 2024 r. O stanowisku ZUS w tej sprawie niezwłocznie poinformujemy.